مشخصات استاندارد
EEMUA 2022 استاندارد

استانداردهاي انجمن کاربران مواد و تجهيزات مهندسي
The Engineering Equipment and Materials Users Association
EEMUA استاندارد
The Engineering Equipment & Materials Users Association is a non-profit international membership organisation that exists to serve its member companies. EEMUA aims to improve the safety environmental and operating performance of industrial facilities in the most cost-effective way pursuing and promoting leadership in industrial asset management by sharing engineering experiences and expertise and by the active enlightened promotion of the distinct interests of users of engineering products.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 149 کد استاندارد : 180
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

EEMUA جدیدترین استانداردهای
EEMUA PUB NO 168
EEMUA PUB NO 168:2022
EEMUA PUB NO 246
EEMUA PUB NO 246:2022
EEMUA PUB NO 190
EEMUA PUB NO 190:2021
EEMUA PUB NO 227
EEMUA PUB NO 227:2021
EEMUA PUB NO 243
EEMUA PUB NO 243:2021
EEMUA PUB NO 215
EEMUA PUB NO 215:2020نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute